Rezultatele pierduți de greutăți de lut bentonite. Tara Lapusului


Frumuseţea pământului natal. Multe locuri frumoase vor fi existând pe acest pământ, dar cu siguranţă că niciunul nu întrece frumuseţile locului natal, acolo unde ţi-ai petrecut anii copilăriei. Dar aş zice că şi pentru un străin, peisajul Ţării Lăpuşului este unul de neuitat. Într-adevăr, dacă te urci pe Culmea Breaza, undeva la hotarul localităţilor Peteritea şi Văleni, într-o poiană din apropierea pădurii dese de molizi sau a crângurilor de mesteceni, ţi se desfăşoară în faţă o tulburătoare panoramă a Ţării Lăpuşului, începând cu Preluca Nouă până la Munţii Lăpuşului.

Dacă ai norocul unui timp senin, lipsit de ceaţă, şi ridici privirea înspre munţi, vei vedea cu claritate şi în toată splendoarea lor piscurile Ţibleş şi Văratec. De neasemuită frumuseţe sunt Strâmtorile, adică defileul râului Lăpuş, unde, la confluenţa cu Valea Hijului, pe stâncile de pe malul drept vezi căţărate caprele sătenilor din Răzoare.

În aval, piscul stâncos, numit La Custură, este şi mai impozant. Aerul înmiresmat şi răcoros în serile de vară este tonifiant şi te îmbie la plimbări până seara târziu. În schimb, iernile sunt lungi şi cu zăpezi abundente, astfel că sătenii îşi petrec cea mai mare parte a timpului în case.

Doar pasionaţii într-ale vânătorii se încumetă să se avânte pe coclauri în căutarea vreunui mistreţ sau iepure. Şi celelalte anotimpuri îţi oferă imagini memorabile. Astfel, primăvara, toţi copiii merg pe Calea Maşchii la cules de ghiocei şi brânduşi, iar toamna este impresionantă prin arămiul pădurilor de fag de pe versanţii dealurilor. Geografia ţinutului. Satul Peteritea este situat în zona depresionară a Ţării Lăpuşului, pe cursul mijlociu al râului Lăpuş râu cu o lungime de kilometri.

Depresiunea este flancată la nord şi nord-est de munţii vulcanici Gutâi şi Ţibleş Munţii Lăpuşului, după Gr. Posea, au origine vulcanică şi se extind între văile Minghet şi Cavnic.

În apropiere de Băiuţ, şirul de munţi are un pisc conic, împădurit, Văratec 1. Piscul crestat, de alături, golaş, stâncos şi acoperit cu zăpadă până primăvara târziu este denumit Vârful Ţibleş 1. La sud, zona este delimitată de Culmea Breaza o culme subcarpatică, cu înălţimea de mcare se continuă cu Dealul Vima m. La nord, Piemontul Şatrei, cu Vârful Şatra 1. Depresiunea continuă până la Podişul Boiu, în proximitatea râului Someş.

După ce Lăpuşul colectează toate apele bazinului hidrografic dintre culmile Brezei şi Prelucăi, coteşte spre nord în vecinătatea satelor Româneşti şi Boiu Mare, apoi se varsă în Someş, lângă Ardusat. Dacă până în satul Răzoare Lăpuşul curge într-o zonă relativ deschisă, de luncă, începând de la hotarul satului Peteritea, de la confluenţa cu Valea Hijului, încep Strâmtorile.

De aici şi până aproape de Remecioara, Lăpuşul curge într-un defileu lung de 30 de kilometri, între malurile abrupte, pe alocuri stâncoase ale Culmii Preluca şi ale altor dealuri începând cu unul împădurit şi mai puţin înalt - Podu Hijului, situat la hotarul satului Peteritea.

Nu este străbătut de nicio arteră de circulaţie, nici de cel puţin o potecă. Hotarul nordic al satului Peteritea este udat de apele râului Lăpuş, în care se varsă câteva pâraie, văi, cum le spun localnicii, care izvorăsc din Culmea Breaza. Este vorba de Valea Drelii, care se continuă în Valea Hijului după ce străbate satul şi ajunge la confluenţa cu Valea Seacă un pârâu ce curge dinspre Văceni. Spre deosebire de Valea Hijului, cu o mică luncă, Valea Morii începe cu două mici cascade şi este aproape lipsită de luncă.

În sfârşit, la est mai este un pârâu cu lungime redusă, numit Valea Hădrăgoii, avându-şi izvorul principal la hotarul cu satul Răzoare, dar este şi o continuare rezultatele pierduți de greutăți de lut bentonite pârâului care trece prin Dos.

Relieful ţinutului este colinar. Însăşi vatra satului este situată pe platoul unei coline mai joase, între Valea Satului şi Valea Drelii. Terenul este în general accidentat, doar cu mici suprafeţe netede, mici depresiuni şi terase.

rezultatele pierduți de greutăți de lut bentonite pierde o greutate de greutate 1

Solul şi subsolul. Solurile predominante sunt: brun-acide, brun-argiloase şi brun de pădure. Apele ajung în peşteri şi caverne, ieşind la suprafaţă în izvoare. Clima este rece, specifică depresiunilor din Carpaţii Orientali. Desprimăvărarea are loc aici cu circa trei săptămâni mai târziu decât în Baia Mare sau în Satu Mare, iar toamna vine mai devreme cu săptămâni. Gerurilor puternice din cursul iernii şi curenţilor de aer rece de pe Valea Morii nu le rezistă nucii, piersicii, caişii, dar şi culturile agricole sunt afectate.

O zonă mai protejată şi prielnică pentru pomi este în partea Din Sus a satului.

Deseori, mai cu seamă dimineţile, tot ţinutul este scăldat în ceaţă, de asemenea dăunătoare pentru pomi şi unele culturi agricole. Tot din cauza ceţii, arareori profilul Munţilor Lăpuşului se vede clar din Peteritea.

Zăpezile sunt mari şi persistente. Vara, precipitaţiile sunt mai abundente decât media pe ţară, iar nopţile sunt răcoroase. Clima se schimbă sensibil la o distanţă de numai km de sat. Astfel, Peste Culmea Breaza, în Coroieni, ba chiar şi în Vima Mică temperaturile sunt întrucâtva mai ridicate, iar clima devine ceva mai blândă.

În flora spontană se află şi câteva plante de negăsit în împrejurimi, fiind rarităţi şi în ţară. Astfel, prin februarie-martie se pot culege ghiocei şi brânduşi de pe Calea Maşchii, iar în luna mai apar laleaua pestriţă şi narcise albe şi galbene pe locul numit Custură. Între plantele medicinale enumerăm: sunătoare, muşeţel, potbal, omag, cicoare etc.

Pe vremea socialismului s-au făcut şi împăduriri prin plantaţii pe Deal, în Podu Hijului şi în Stârci. Tot în ultimii de ani au fost despădurite şi folosite ca păşuni câteva crânguri, cum ar fi: La Poniţă, pe Pârâul Secăturii, La Vârtop şi Stârci ce ar trebui să mănânc pentru a pierde în greutate se prelungeau până în Pârâul Dosului.

Speciile cele mai răspândite de de arbori sunt în primul rând cele de fag. Pădurile de fag acoperă majoritatea dealurilor şi a versanţilor mai abrupţi.

rezultatele pierduți de greutăți de lut bentonite cum a pierdut in greutate

Alte specii de arbori sunt: carpenul, stejarul, frasinul, salcia, aninul, teiul, mesteacănul, paltinul, plopul, jugastrul. Mai cresc şi arbuşti ca alunul, curpenul, hameiul, cornul, păducelul şi porumbrerul.

Tara Lapusului

În urma defrişărilor, care se practică la intervale de câţiva ani pe suprafeţe de câteva hectare, flora spontană se îmbogăţeşte cu rugi de zmeură şi mure. Ierburile sunt destul de bogate datorită volumului mare de precipitaţii. Prin păduri cresc numeroşi mistreţi, căpriori, vulpi, viezuri şi foarte puţini iepuri şi lupi, decimaţi în ultimele decenii.

Localnicilor le dau de furcă animalele cum sunt mistreţii şi viezurii, care distrug recoltele de porumb şi de cartofi.

Există și alte operațiuni de natură tehnologică și geofizică care nu sunt implicate în forarea directă a puțului, dar sunt și obligatorii.

Peteritenii care au culturi mai lăturalnice sunt nevoiţi să le păzească, toamna dormind în câmp în timpul nopţii şi făcând focuri. Deseori şi ulii atacă puii de găină din curţile sătenilor. Între păsări se întâlnesc mai des grauri, ciori, gaiţe, coţofene, cuci, pupeze, rândunele, piţigoi, vrăbii Peştii - cleni, mrene, scobari - sunt de mai mulţi ani într-un proces de involuţie.

Până la sfâr;itul anilor '90, de la Exploatarea Minieră Băiuţ se deversa în râul Lăpuş apă poluată. În urmă cu doar 40 de ani, pe Valea Morii şi pe Valea Hijului trăiau peşti şi raci din belşug. Astăzi aceste ape sunt aproape lipsite de faună piscicolă.

rezultatele pierduți de greutăți de lut bentonite cura de slabire cu proteine

După spusele sătenilor, un alt factor care a dus la diminuarea populaţiei piscicole a râului Lăpuş a fost distrugerea acesteia prin braconaj cu dinamită, îndeosebi în perioada imediat următoare Revoluţiei.

În urma dinamitării, mai mult se distrugea.

rezultatele pierduți de greutăți de lut bentonite două luni de pierdere în greutate

Doar 10 la sută din cantitatea de peşte putea fi recoltată, restul, inclusiv puietul, fiind dus de apa iute a râului. Căi de transport şi comunicaţii. Satul este străbătut de căi de comunicaţii exclusiv rutiere. O şosea asfaltată traversează satul şi comunică cu oraşul Târgu-Lăpuş 16 kmiar de aici continuă spre Baia Mare încă 42 de km.

Aceeaşi şosea continuă în partea opusă în Văleni, făcând legătura cu oraşul Dej, prin Gâlgău. Spre apus, şoseaua care trece prin sat este asfaltată doar până la Vima Mică 3 kmdupă care un drum pietruit leagă centrul de comună cu Ileanda, prin Vima Mare. Tot de la bifurcaţia de la ieşirea din Vima Mică, pe un alt drum pietruit se ajunge în Mesteacăn, prin Frâncenii Boiului şi Boiu Mare, făcând legătura, pe ambele trasee, cu şoseaua Baia Mare-Dej.

Некоторые отличия в строении тела касались только пропорций, но другие -- такие, например, как гениталии и наличие зубов, ногтей и заметных волос -- были более фундаментальными. Больше всего его, однако, поразило странное углубление на животе Хилвара.

Doar pe distanţa de vreo 8 km, între Vima Mică şi Boiu Mare, drumul nu este asfaltat. Pe axa nord-sud, satul este străbătut de o uliţă pietruită, care se continuă în extravilan. De la biserică este o bifurcaţie ce duce până în capătul Din Sus al satului spre deal iar o alta urmează cursul Văii Satului. Spre râul Lăpuş, drumul pe Calea Maşchii, odată circulat de căruţele ce transportau cereale la moara de Sub Dos, neutilizat în prezent, s-a degradat devenind astfel impracticabil pe o porţiune de circa de metri între Bliduţ şi Copită.

O altă uliţă pietruită porneşte de lângă podul de peste Valea Drelii şi se continuă până în Văceni. În Ponoare este o altă bifurcaţie, de unde această arteră se continuă pe Valea Hijului, sub forma unui drum forestier construit încare se prelungeşte pînă în Podu Hijului, în apropierea celui mai pitoresc pisc stâncos, cu versanţi abrupţi, rezultatele pierduți de greutăți de lut bentonite Custură.

La vest, Peteritea se învecinează cu Vima Mică, centrul de comună la circa 3 km. Ca o excepţie a ţinutului, la est se situează un cătun de rezultatele pierduți de greutăți de lut bentonite, vreo 30 de bordeie, cu o civilizaţie primitivă - Ponorâta.

La nord-est, de-o parte şi de alta a râului Lăpuş, se află satul Răzoare, fost centru de comună pe vremea regiunilor. Satul avea mine de bentonită, mangan şi cariere de marmură, închise cu câţiva ani în urmă prin anii '60 se exploata şi micăiar terenul de luncă are un grad ridicat de fertilitate.

rezultatele pierduți de greutăți de lut bentonite pierde ediția în greutate

La nord, peste râul Lăpuş, dincolo de Podu Hijului se află satul Groape, actualmente legat de Răzoare printr-un drum îngust, dar asfaltat. La sfârşitul lucrării redăm lista toponimelor din Peteritea, care desemnează nume de locuri, stânci, izvoare.

După cum lesne se poate constata, marea majoritate a toponimelor sunt de origine română. Sunt totuşi şi câteva de origine slavă Zăpodie, Vârtop, Ponoaresârbo-croată Gârlici, Vrănicioarăucraineană Lazmaghiară Săcădaş - nume existent şi în Vima Mică - Pustă şi probabil Misărniţă şi bulgară Branişte.

Doar Godovana, este unul dintre puţinele toponime cu sonoritate străină. Origine obscură pare să aibă şi toponimul Grotopine. Denumirea celor mai multe locuri are şi o justificare logică. Clejiile, denumire ce provine din latinescul iglesia bisericăreprezintă acele terenuri care aparţin de biserici.

Istoricul satului Etimologia denumirii ţinutului. După unii autori, ţinutul pe care azi îl numim Ţara Lăpuşului, în rezultatele pierduți de greutăți de lut bentonite este situat şi satul Peteritea, apare atestat pentru întâia oară în într-un document sub denumirea Terra Lapus.

  1. Cum să pierdeți în greutate peste 50 de sex masculin
  2. Ceaiul de afine slabeste
  3. Какие у ней были причины полагать, что Олвин и в самом деле покинул город.
  4. Вон там, Элвин сменил курс корабля, и панорама вокруг них покачнулась.

Interesant este şi faptul că există în ţară nu mai puţin de 22 de localităţi cu denumirea Lăpuş. Feluriţi autori au încercat să demonstreze provenienţa cuvântului Lăpuş din cuvintele latine lapis - piatră, lepus - iepure, lupus - lup, sau din slavonă: lăpuş obraznic.

  • Dictionar Tehnic Roman-Englez (a-I) - usipentrugaraj.ro
  • Вся его маленькая империя ограничивалась орбитами Плутона и Персефоны, ибо межзвездное пространство оказалось для него непреодолимым барьером.
  • Cum pot pierde rapid grăsimea
  • Насколько хватал глаз, вокруг не было ничего, кроме леса и ровных пространств, заросших Олвин перевел взгляд на горизонт, и там, над кромкой деревьев, простираясь справа налево исполинской дугой, замыкающей в себе мир, темнела каменная гряда, по сравнению с которой даже самые гигантские сооружения Диаспара показались бы карликами.

Prin urmare, variantele de nume ale ţinutului, care s-au succedat de-a lungul anilor, ar fi: Ţara Pietrii, Ţara Lupului şi Ţara Lăpuşului. Descoperiri arheologice. Toponimele ţinutului şi descoperirile arheologice atestă şi faptul că, în antichitate, aici au locuit dacii liberi.

Deşi neocupat de romani, ţinutul a fost influenţat de ei prin legături comerciale şi culturale.

Cele mai vechi urme de vieţuire a locuitorilor din Ţara Lăpuşului sunt semnalate la Suciu de Sus şi în Lăpuşu Românesc. În Lăpuşu Românesc au fost descoperite unelte ce indică existenţa localităţii încă din epoca fierului. Dar şi pe teritoriul comunei Vima Mică, mai exact la Vima Mare, în locul numit Vâlceaua Roşie, s-au descoperit două topoare de luptă cu disc. Cele două topoare, aflate la Muzeul din Satu Mare, sunt de bronz şi au fost descoperite de un ţăran în timpul lucrului.

rezultatele pierduți de greutăți de lut bentonite sauna umeda slabeste

Aceste descoperiri sunt o dovadă că teritoriul a fost locuit încă din epoca bronzului, adică în perioada anilor înainte de Cristos. Unele descoperiri arheologice în hotarele satului Peteritea sunt menţionate de Kadar Jozsef.

Astfel, Nechita Ghiran a găsit, în locul numit Sub Deal, topoare de bronz, dar întrucât le-a vândut, nu se mai ştie nimic de existenţa lor. Văceni Tehen Pataka - fosta vatră a satului? La Văceni a fost găsită o limbă de clopot, fapt ce, în opinia cronicarului Kadar, ar putea constitui un indiciu al situării în această zonă a fostei vetre a satului. Dar şi bătrânii Rus Ionuc a lui Irimie spun că la Văceni a fost un cătun şi chiar biserică.

Acolo s-au zidit primele case într-o vreme când locul se numea Valea Vacii. Aceasta a avut loc, probabil, pe vremea împărătesei Maria Tereza.